-BLOG- Wethouder Hugo de Jonge bezoekt Talentenklas

Mooi werkbezoek aan de Talentenklas van het Marnix Gymnasium, twittert Hugo de Jonge na afloop van zijn bezoek.
De Rotterdamse Talentenklassen geven leerlingen uit groep 8 een steuntje in de rug bij de voorbereiding op de middelbare school. Leerlingen die de potentie hebben voor gymnasiaal of havo/atheneum onderwijs, maar daar niet vanzelfsprekend terecht komen door bijvoorbeeld hun sociaal-economische achtergrond of taalachterstand. De leerlingen én hun ouders worden aangemoedigd en uitgedaagd om hogere doelen te stellen.

Elke woensdag komen leerlingen naar het Marnix Gymnasium en krijgen ze les van Britt Wadman. ‘De leerlingen bloeien open’,vertelt Britt, ‘de leerlingen in mijn klas zijn vaak de slimste van de klas van hun eigen school. Maar in de Talentenklas ervaren ze dat ze niet de enige zijn. Terwijl ze zich in groep 8 niet erg hoeven in te spannen, worden deze knappe koppen in de talentenklas uitgedaagd. Ik corrigeer hen als ze grammaticale fouten maken en zeggen: ‘die meisje’, of ‘hun hebben’. Ze ervaren dat de lat hoger ligt dan zij in groep 8 gewend zijn.’
Elk jaar stromen ongeveer vier of vijf leerlingen vanuit de Talentenklassen in bij het Marnix Gymnasium. Dat zijn leerlingen die zonder de Talentenklassen waarschijnlijk niet op het Marnix terecht waren gekomen.Zo dragen we als school bij aan de kansengelijkheid voor alle leerlingen.