Alumni & Vrienden

Alumni van het Marnix

Op 2 maart 1989 is de Reünistenvereniging Marnix Gymnasium, een vereniging voor oud-leerlingen opgericht.
De vereniging stelt zich ten doel de onderlinge band van oud-leerlingen van onze school te onderhouden.

Activiteiten

De belangrijkste activiteit van de vereniging is het organiseren van een reünie, eens in de vijf jaar. Oud-leerlingen kunnen zich aanmelden via www.marnixreunisten.nl

Eenmaal per jaar verschijnt de ‘Aldegonde’, het tijdschrift van de vereniging. Daarnaast geeft het bestuur eens per jaar de ‘Reünistenvaria’ uit. Op de site van de reünisten staat onder meer een overzicht van de jaarlijkse activiteiten.

Contactpersoon: George Becht (praeses). abactis@marnixreunisten.nl

Stichting Vrienden van het Marnix Gymnasium

De Stichting Vrienden van het Marnix Gymnasium, opgericht in 1994, heeft verschillende projecten financieel ondersteund, zoals het eeuwfeest (2003), de inrichting van de mediatheek en een aantal  culturele activiteiten.

Stichting Vrienden van het Marnix Gymnasium
p/a Marnix Gymnasium
Essenburgsingel 58
3022 EA Rotterdam

E: info@vriendenvanhetmarnix.nl