Decaaninfo

Keuzebegeleiding

In de derde klas gaan leerlingen meer nadenken over welk(e) profiel(en) ze willen kiezen en wat ze na het Marnix Gymnasium gaan studeren. In de tweede lesperiode zijn er tijdens de mentoruren keuzelessen, waarin leerlingen opdrachten maken om na te denken over de keuze van een profiel en de keuzevakken in de bovenbouw.

Als een leerling niet weet wat hij moet kiezen, dan kan hij een afspraak maken met de decaan, alleen of samen met zijn ouders. Bij het maken van de keuze kunnen docenten ook adviseren. Halverwege het schooljaar van klas 3 moet een leerling vervolgens een definitieve keuze maken.

Ook in klas 4 hebben alle leerlingen een decaangesprek. In dit gesprek wordt zowel gesproken over de profielkeuze als over de extra vakken. In klas 5 en 6 komt de loopbaanoriëntatie aan bod.

Decanen

Op het Marnix Gymnasium hebben we twee decanen: de heer Van Es begeleidt klas 3 en 4 en de heer Bakker begeleidt klas 5 en 6. Een leerling kan, desgewenst samen met zijn of haar ouders, altijd een afspraak maken met een decaan voor nadere inlichtingen of adviezen.

Aanvullende informatie over het decanaat, data voor keuzeavonden en decaangesprekken is te vinden op de website: marnixgymnasium.dedecaan.net.