Hulp bij studie

Hulplessen

Sommige leerlingen uit klas 1 en 2 krijgen na de herfstvakantie hulplessen in de vakken Nederlands, Latijn, Engels en wiskunde. De vakdocent laat weten wanneer leerlingen deze hulplessen nodig hebben. De lesstof wordt tijdens de hulplessen in kleine groepjes behandeld.

Huiswerkbegeleiding

Op het Marnix Gymnasium wordt dagelijks tussen 14.20 en 18.00 uur huiswerkbegeleiding gegeven door medewerkers van Lector Studiebegeleiding. Huiswerkbegeleiding is bedoeld voor leerlingen die extra ondersteuning kunnen gebruiken bij het plannen, maken en leren van huiswerk. Tijdens de huiswerkbegeleiding is er veel aandacht voor structuur, organisatie en leervaardigheden. Daarnaast bieden de studiebegeleiders vakinhoudelijke hulp en controle. Bijles op individuele basis is ook mogelijk.

Meer informatie is te vinden op www.lectorstudiebegeleiding.nl. Lector Studiebegeleiding is telefonisch te bereiken op nummer 088 221 14 44 of per e-mail: info@lectorstudie.nl

Dyslexie

In het begin van het schooljaar wordt er een dyslexie-diagnose test afgenomen onder de eersteklassers. Leerlingen die op de basisschool al ontdekt hebben dat ze dyslectisch zijn, hoeven niet opnieuw mee te doen. Mocht een leerling problemen hebben, dan kan er in overleg met de mentor en de ouders een echte dyslexietest afgenomen worden.

Als een leerling dyslexie blijkt te hebben, dan mag hij langer werken aan alle schooltoetsen. Tijdens de toetsweek mag de leerling de toetsen maken  in het ‘zorglokaal’ om extra tijd en rust te hebben om de toetsen goed te maken.  Ook wordt bij het Centraal Schriftelijk Eindexamen voor alle examens extra tijd aangevraagd.  Alle leraren krijgen schriftelijk instructies hoe met de dyslexie van een bepaalde leerling om te gaan.

Contactpersoon: mw. Van Delden, m.vandelden@marnixgymnasium.nl

Faalangstreductie

Leerlingen die dat nodig hebben, kunnen op school een faalangstreductietraining krijgen. Deze training wordt gegeven door eigen docenten die daartoe zijn opgeleid.

Contactpersonen: mw. Bijl, l.bijl@marnixgymnasium.nl en mw. Maser, c.maser@marnixgymnasium.nl