CVO

Vereniging voor christelijk voortgezet onderwijs te Rotterdam e.o. (CVO)

Onze school maakt deel uit van CVO. Deze vereniging omvat zeven scholen voor voortgezet onderwijs,
variërend van praktijkonderwijs tot categoraal gymnasium. De meeste CVO-scholen zijn brede scholengemeenschappen. Ze verzorgen op 40 locaties onderwijs voor zo’n 20.000 leerlingen.

CVO is werkgever voor zo’n 2100 mensen. CVO staat midden in de samenleving. De vereniging is geworteld in
het evangelie en handelt vanuit een christelijke inspiratie met oog en respect voor haar vele verschijningsvormen.  Vanuit een open houding werkt CVO samen met vele verschillende partners om het onderwijs op een zo hoog mogelijk niveau te brengen en te houden. Ook wil  CVO alle leerlingen de ruimte bieden hun talenten zo goed mogelijk te ontwikkelen.

CVO biedt jonge mensen stimulerend onderwijs en een brede vorming, rekening houdend met de individuele mogelijkheden van de leerlingen. De CVO-scholen hebben hun onderwijs kleinschalig georganiseerd, zodat leerlingen zich veilig kunnen voelen en gekend weten.

Bestuur CVO

Voorzitter Raad van Bestuur: drs. H.H.Post

Bezoekadres Bureau CVO

Henegouwerplein 14
3021 PM Rotterdam

Correspondentieadres
Postbus 22421
3003 DK Rotterdam
T: (010) 217 13 99
Meer informatie:
W: www.cvo.nl
E: secretariaat@cvo.nl