Marnix, het Rotterdamse Gymnasium

Het Marnix Gymnasium is een categoraal gymnasium dat leerlingen opleidt voor het wetenschappelijk onderwijs. De ruim 600 leerlingen die op het Marnix gymnasium zitten, komen uit Rotterdam en wijde omgeving en vertegenwoordigen het multiculturele karakter van het grootstedelijke Rotterdam.

We laten ons inspireren door de christelijke en klassieke cultuur en willen als gymnasium een veilige onderwijsomgeving bieden, waarbinnen leerlingen intellectueel worden uitgedaagd en waarbinnen ze gestimuleerd worden tot reflectie over kernwaarden, levensbeschouwing en wereldburgerschap. Daarbij stellen we als doel  dat leerlingen zich ontwikkelen tot zelfstandig denkende volwassenen, die eigen keuzes maken en omzien naar elkaar en de medemens elders in de wereld.  Rekening houden met anderen is ook in de dagelijkse omgang een basiswaarde voor iedereen binnen de school.

De identiteit komt tot uiting in de omgang met elkaar, vieringen, dagopeningen en bijzondere gelegenheden.  Ook krijgen leerlingen het vak levensbeschouwing. Hierbij komen ethische onderwerpen aan de orde en wordt er aandacht besteed aan de verschillende  religies: wat geloven mensen en welke rol speelt religie in het leven? We vinden het belangrijk dat leerlingen leren nadenken over achterliggende vragen, een eigen mening te vormen en leren om te gaan met opvattingen van de ander en dat alle betrokkenen bij school ruimte, aandacht, gevoel en respect  hebben voor religieuze, culturele  en sociale verschillen.