Welkom bij Marnix, het Rotterdamse Gymnasium

Marnix , het Rotterdamse Gymnasium is een zelfstandig gymnasium. Dat betekent dat er wordt lesgegeven op vwo-niveau. Maar in ons onderwijs bieden we veel meer dan de voorgeschreven lesstof.  Leerlingen worden intellectueel uitgedaagd en krijgen de ruimte om hun talenten te ontwikkelen in  een veilige, kleinschalige leeromgeving.

We houden rekening met de de verschillen die er zijn tussen leerlingen in capaciteiten, ambities en achtergronden. Docenten en mentoren besteden aandacht aan hun leerlingen, aan de manier waarop een leerling zich ontplooit en wat een leerling daarvoor nodig heeft.  De coördinator hoogbegaafden en het zorgteam vervullen daarbij een belangrijke rol.

Ook willen we leerlingen leren zelfstandig en kritisch te zijn, oog te hebben voor elkaar en voor wat er in onze maatschappij speelt. Tijdens hun  schooltijd groeit bij leerlingen de bewustwording ten aanzien van verschillen in persoonlijke  omstandigheden en culturele achtergronden. Ze  leren in te zien wat de waarde is van het  accepteren en respecteren van verschillen en dat dit belangrijk is om in de maatschappij te kunnen functioneren.

Tijdens en na school zijn er veel leuke en uitdagende activiteiten op gebied van cultuur, science, muziek en sport. Leren en de uitdaging  aangaan doe je samen met de andere leerlingen en dat zorgt voor een gezellige schooltijd!