Afdelingsleiders

Klas 1 en 2 :
mw. C.V.M. van Dongen MA

Klas 3 en 4 :
dhr. M.D. Kolet

Klas 5 en 6:
mw. drs. B.M. van Elk

Wanneer u een afdelingsleider wilt spreken, kunt u een afspraak maken via de administratie. (010) 244 50 44. U kunt natuurlijk ook een mail sturen naar de betreffende afdelingsleider. Deze mailadressen vindt u op het ouderportaal en het leerlingenportaal.