Docenten

Docenten kunt u het gemakkelijkst bereikbaar via e-mail. Voor dringende zaken kunt u telefonisch contact opnemen via het telefoonnummer van de school.

mw. M. Aben beeldende vakken m.aben@marnixgymnasium.nl
mw. C. Amkham MA Engels c.amkham@marnixgymnasium.nl
dhr. drs. R.J. Bakker Nederlands, decaan leerjaar 5 en 6 r.bakker@marnixgymnasium.nl
mw. M. van den Berg wiskunde m.vandenberg@marnixgymnasium.nl
dhr. drs. E. Berkhof wiskunde e.berkhof@marnixgymnasium.nl
mw. drs. L.J. Bijl-Hekking klassieke talen l.bijl@marnixgymnasium.nl
mw. N. van den Bos lichamelijke opvoeding, vertrouwenspersoon n.vandenbos@marnixgymnasium.nl
mw. drs. J. van Bossum klassieke talen j.vanbossum@marnixgymnasium.nl
dhr. drs. R. Cornelisse levensbeschouwing r.cornelisse@marnixgymnasium.nl
mw. drs. M. van Delden Frans m.vandelden@marnixgymnasium.nl
dhr. M. Dibble economie m.dibble@marnixgymnasium.nl
mw. C.V.M. van Dongen MA Nederlands, afdelingsleider 1 en 2 c.vandongen@marnixgymnasium.nl
dhr. P. Dullaard aardrijkskunde, informatica, coördinator ICT p.dullaard@marnixgymnasium.nl
dhr. drs. C. Ehrhardt Duits c.ehrhardt@marnixgymnasium.nl
mw. drs. B. M. van Elk scheikunde b.vanelk@marnixgymnasium.nl
dhr. J.W.J. van Es lichamelijke opvoeding, decaan leerjaar 3 en 4 j.vanes@marnixgymnasium.nl
mw. M.M. van Gasteren wiskunde m.vangasteren@marnixgymnasium.nl
dhr. drs. C.P.A. de Groot natuurkunde, examensecretaris k.degroot@marnixgymnasium.nl
mw. G.A. de Guytenaere levensbeschouwing g.deguytenaere@marnixgymnasium.nl
dhr. dr. P.J. van den Hoek natuurkunde p.vandenhoek@marnixgymnasium.nl
dhr. A. van der Hoeven muziek a.vanderhoeven@marnixgymnasium.nl
mw. D.M. van Holst MA Nederlands d.vanholst@marnixgymnasium.nl
mw.ir. K. Janssen techniek k.janssen@marnixgymnasium.nl
mw. drs. J.H. de Jong Engels a.dejong@marnixgymnasium.nl
mw. N.V. Kodentsova wiskunde n.kodentsova@marnixgymnasium.nl
dhr. J.M. Kok MA klassieke talen j.kok@marnixgymnasium.nl
dhr. M.D. Kolet lichamelijke opvoeding, afdelingsleider 3 en 4 m.kolet@marnixgymnasium.nl
dhr. C. Kom MA geschiedenis, afdelingsleider 5 en 6 c.kom@marnixgymnasium.nl
mw. T.S.J.E. Koopmans MA klassieke talen s.koopmans@marnixgymnasium.nl
dhr. J.M.A. Leenders scheikunde j.leenders@marnixgymnasium.nl
mw C. Maser MA Duits c.maser@marnixgymnasium.nl
mw. drs. J.A.M. Menge geschiedenis a.menge@marnixgymnasium.nl
dhr. drs. F. van Orsouw Engels f.vanorsouw@marnixgymnasium.nl
mw. M. Pandal Spaans m.pandalaparicio@marnixgymnasium.nl
mw. C.R. van der Plas Msc biologie c.vanderplas@marnixgymnasium.nl
dhr. B.B. Rietdijk MA Nederlands b.rietdijk@marnixgymnasium.nl
mw. drs. J. Roesink geschiedenis j.roesink@marnixgymnasium.nl
mw. E. van Roon-van de Weitgraven wiskunde / Frans e.vanroon@marnixgymnasium.nl
dhr. drs. M.B. Schreuders wiskunde m.schreuders@marnixgymnasium.nl
dhr. drs. B. Straatmeijer aardrijkskunde b.straatmeijer@marnixgymnasium.nl
mw. S.Tahitu MA maatschappijleer s.tahitu@marnixgymnasium.nl
dhr. drs. T.C. Tiersma klassieke talen t.tiersma@marnixgymnasium.nl
mw. drs. M.G.J. Tijsseling klassieke talen m.tijsseling@marnixgymnasium.nl
dhr. D.L. Verhoef biologie d.verhoef@marnixgymnasium.nl
mw. drs. V.P.V.M. Vermeulen klassieke talen v.vermeulen@marnixgymnasium.nl
mw. drs. A.L. van Voorden Frans a.vanvoorden@marnixgymnasium.nl
mw. A.M. van der Weiden beeldende vakken x.vanderweiden@marnixgymnasium.nl
dhr. A.J. van Westreenen wiskunde a.vanwestreenen@marnixgymnasium.nl
mw. B. de Winter – van Kessel MA Engels b.dewinter@marnixgymnasium.nl