Mentoren

Elke leerling heeft een mentor. de belangrijkste persoon bij de begeleiding. De mentor heeft het meeste contact met de leerlingen.  Hij zorgt ervoor dat hij op de hoogte is van het welbevinden van de leerling en houdt in de gaten of de studievoortgang naar wens verloopt. Voor ouders is de mentor het eerste aanspreekpunt bij overleg tussen thuis en school. Bij studieproblemen neemt de mentor telefonisch contact op met de ouders. Ook is er over de klassen en de leerlingen regelmatig overleg tussen de afdelingsleider en de mentor.

Mentorlessen

In elke klas staat minstens één mentorles per week op het rooster. De mentoren hebben daardoor de mogelijkheid tot intensief contact met de klas zonder dat dit ten koste gaat van de vaklessen of de pauzes. In verschillende jaarlagen gebruiken de mentoren een gemeenschappelijk programma voor keuzebegeleiding, studievaardigheden en sociaal-emotionele vorming.