Overig personeel

De mailadressen van het onderwijsondersteunend personeel vindt u op het ouderportaal en het leerlingenportaal.

De administratie kunt u bereiken via telefoonnummer 010-2445044, of per mail via: administratie@marnixgymnasium.nl