Schoolleiding

rector

mw. ir. J.M.F. de Beer

 

lid algemene directie a.i.

dhr. C.J. Kom MA

Wanneer u de schoolleiding wilt spreken, kunt u een telefonische afspraak maken. Neem daarvoor contact op met de school: (010) 244 50 44.

Buiten de schooltijden kunt u in geval van nood bellen naar: 06 40 32 61 01.