Bovenbouw

Vier profielen vanaf klas 4: Tweede Fase

In de bovenbouw volgen leerlingen één of meer profielen waarin zij afstuderen: Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid of Natuur en Techniek. Een dergelijk profiel staat voor een vaststaand pakket van schoolvakken. Daarnaast blijft er de mogelijkheid van extra schoolvakken binnen en buiten dit profiel.

Profielkeuze

De keuze voor een profiel is belangrijk, ook voor de toegang tot bepaalde vervolgstudies. In de derde klas maken de leerlingen hun keuze voor het profiel. Ze worden daarbij begeleid door de decaan en tijdens de mentoruren krijgen zij daartoe een speciaal programma aangeboden, dat ondersteunt bij het maken van de keuze. Binnen het profiel ligt een groot gedeelte van de vakken vast, maar er kunnen ook keuzes voor bepaalde schoolvakken gemaakt worden. Daarbij is het tevens mogelijk om een dubbelprofiel te kiezen.

Extra talen, Kunstvak, Informatica & Wiskunde D

Omdat we het belangrijk vinden dat leerlingen zich breed ontwikkelen en voldoende uitdaging krijgen, bieden we leerlingen in klas 4 ook verplicht een extra taal aan: Frans of Duits. Als extra keuzetaal kunnen leerlingen ook Spaans of Chinees volgen. Voor Duits, Engels, Frans en Spaans kunnen leerlingen naast het reguliere examen ook een extra internationaal erkend certificaat halen.

Kunstvak
Leerlingen kunnen vanaf klas 4 het Kunstvak als examenvak kiezen. Het is een vak, dat vaak gekozen wordt bij het profiel Cultuur & Maatschappij. Ook kan het gekozen worden als extra vak in de vrije ruimte.Leerlingen verdiepen zich in cultuurgeschiedenis en beeldende vorming, maar maken zelf ook kunstwerken. Een selectie daarvan presenteren zij op de eindexamenexpositie. Leerlingen gaan naar verschillende ateliers,(film-) theaters en musea. Leerlingen krijgen daarmee een extra cultuuraanbod.

Informatica & Wiskunde D
Vanaf de vierde klas wordt ook het vak Informatica aangeboden. Leerlingen die Informatica kiezen, oriënteren zich op de belangrijkste vakgebieden van informatica: informatiesystemen ontwikkelen (bedrijfskundige informatica), programmeren ( technische informatica) en websites maken (media- en kennistechnologie).

Daarnaast hebben wij met de invoering van de Tweede Fase ook Wiskunde D ingevoerd. De leerlingen die Wiskunde B volgen (de abstractere en zwaardere variant van Wiskunde) krijgen de gelegenheid om zich nog extra te verdiepen in Wiskunde D. Dit vak geeft hen niet alleen de mogelijkheid dieper in de Wiskunde te duiken, maar zich tevens beter voor te bereiden op een exact wetenschappelijke studie.

Extra programma’s

Daarnaast zijn er extra programma’s voor leerlingen die bepaalde vakken van hun gymnasiumopleiding nog meer willen verdiepen en/of een goede basis voor wetenschappelijk onderwijs willen leggen. Dat kan met
versterkt talenonderwijs en bijzondere (universiteits)programma’s.