Internationalisering

Op reis

Het Marnix Gymnasium organiseert voor alle klassen leerzame en gezellige excursies in Nederland en vanaf klas 3 ook naar het buitenland. Tijdens de excursies zien de leerlingen veel bekende zaken, die in de lessen aardrijkskunde, biologie, geschiedenis en de verschillende talen aan de orde komen, nu eens ‘in het echt’. Het verleden komt tot leven in Rome en Athene. De leerlingen maken kennis met kunst en cultuur en de Duitse of Franse levensstijl tijdens het uitwisselingsprogramma met scholen in Keulen en Rouen.

Internationalisering

Internationalisering speelt  een steeds belangrijkere rol in de wereld van onze leerlingen. In ons onderwijs brengen we daarom nadrukkelijk de internationale en met name Europese dimensie naar voren. We vinden het belangrijk dat de leerlingen  vanuit de gedachte van Europees burgerschap ervaringen delen met leeftijdgenoten op gebied van taal en cultuur en  dat ze kennis en vaardigheden ontwikkelen die passen in een internationale context. Dat betekent niet alleen dat zij goed de moderne vreemde talen moeten beheersen, maar ook dat zij de gebruiken en gewoonten van anderstalig land leren kennen en dat ze zich kunnen handhaven in een andere culturele context. Ondertussen leren ze elkaar ook weer beter kennen en wordt de groepsband hechter.

Maatschappelijk stage India

Naast de uitwisselingsprogramma’s met buitenlandse scholen kunnen leerlingen die dat willen, hun maatschappelijke stage vervullen in India. Tijdens de tweeweekse stage verzorgen onze leerlingen workshops aan weeskinderen van de Yuvalok- school in Bangalore. Een onvergetelijke ervaring.

Elk jaar komen er weer foto’s van de laatste excursies en reizen in de fotoalbums. Kijk er eens rond!