Profiel

Het Marnix Gymnasium is een kleinschalig christelijk gymnasium met ruimte en respect voor ieders levensovertuiging. De ruim 600 leerlingen die op het Marnix Gymnasium zitten, komen uit Rotterdam en de wijde omgeving.

Op een gymnasium krijgen de leerlingen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs: bijna iedereen gaat na het Marnix Gymnasium naar de universiteit of een hogeschool. De leerlingen kunnen in het algemeen heel wat aan en krijgen dan ook les op hoog niveau. Ze kunnen zich daarbij breed oriënteren en hun talenten ontdekken en ontplooien. Ons onderwijsaanbod is breed en gevarieerd. In ieder leerjaar organiseren we vakoverstijgende projecten, waarmee we een breed scala aan talenten en vaardigheden aanspreken.

Klassieke talen

Het gymnasiale karakter van de school komt vanzelfsprekend tot uiting in de lessen in de klassieke talen en antieke cultuur. Door het vertalen van Latijnse en Griekse teksten leren leerlingen analytisch denken; ze hebben er ook veel aan bij het leren van andere talen en ontdekken de ideeën van de klassieken die aan de basis van onze cultuur en wetenschap liggen. Maar er zijn ook veel gymnasiasten met een uitgesproken bètagerichtheid. De school geeft daarom innovatief bètaonderwijs in onderbouw en bovenbouw.

Verrijkingsmodules

Het verrijkingsprogramma zorgt ervoor dat leerlingen echt het maximum uit zichzelf halen. Met keuzemodules zoals muziek, dans, filosofie, recht en maatschappij, Spaans, fotografie, ontdekken leerlingen nieuwe onderwerpen en verdiepen zij de kennis die ze in de reguliere lessen opdoen. Ook kunnen leerlingen binnen dit programma internationaal erkende certificaten halen voor Engels, Frans, Duits en Spaans. In de bovenbouw gaat die verdieping nog een stapje verder: in Pre-University College of Junior Med School maken ze alvast kennis met de uitdaging van wetenschappelijk onderzoek.

Activiteiten buiten de les

Op het Marnix Gymnasium is er ook ruimte om buiten het lesprogramma talenten te ontwikkelen: of het nu gaat om muziek, theater, debatten, sport, journalistiek, feesten of culturele avonden, het Marnix heeft het allemaal. Natuurlijk is er ook een interessant excursieprogramma: van theatervoorstellingen en tentoonstellingen tot de onvergetelijke reizen naar de Ardennen, Keulen, Rouen, Rome en Athene: dat is Marnix Maximaal.

Persoonlijke benadering

Omdat het Marnix Gymnasium een kleine school is, heeft het een eigen, gezellige sfeer, waarin leerlingen zich snel thuis kunnen voelen en veilig kunnen leren. Er is een hechte band tussen de leerlingen onderling en de docenten leren de leerlingen goed kennen. Door de persoonlijke benadering is snel duidelijk welke talenten een leerling heeft, hoe zelfstandig iemand is en welke (extra) ondersteuning nodig is.