Rapportage

Het schooljaar is verdeeld in drie perioden en na elke periode krijg je een rapport. Op de rapporten staat een periodecijfer (de resultaten van die periode) en een voortschrijdend gemiddelde (de resultaten van het schooljaar tot zover) bij elk vak. Het gemiddelde van het hele jaar is het cijfer dat op het eindrapport staat.

In de bovenbouw (klas 4, 5 en 6) wordt jaarlijks naast het rapport ook een overzicht van de behaalde cijfers voor de pta-toetsen uitgereikt. In klas 6 zetten de leerlingen een handtekening op de complete cijferlijst voordat de cijfers worden opgestuurd naar DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) in Groningen.