Senaat

Op het Marnix zijn de leerlingen actief betrokken bij allerlei schoolzaken. Elke leerling mag zijn stem laten horen: we staan open voor en luisteren goed naar ideeën, wensen en op- en aanmerkingen. In de senaat, de leerlingenraad, worden allerlei schoolzaken met de schoolleiding besproken. Per klas vertegenwoordigt een leerling zijn/haar klas in de senaat. Ook praten leerlingen mee in de medezeggenschapsraad. En er is een leerlingenvereniging, de CGB. Daar zijn bijna alle leerlingen lid van.

Er is een leerlingenstatuut waarin is beschreven waar je recht op hebt, maar ook wat er van jou verwacht wordt.