Procedure van aanmelding en toelating

Alle scholen in Rotterdam werken bij de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs volgens dezelfde procedure. Deze staat beschreven in de Rotterdamse Plaatsingswijzer voor het schooljaar 2016-2017. Hieronder staat de procedure die Marnix hanteert voor aanmeldingen voor het schooljaar 2017-2018:

 

Aanmeldingsprocedure schooljaar 2017-2018

 

  1. De aanmelding

Kies je voor het Marnix Gymnasium?  Vul dan het inschrijfformulier op onze website in en zend dat uiterlijk 24 februari 2017 in. Na de aanmelding wordt elke leerling en zijn/haar ouder(s) uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. De kennismakingsgesprekken vinden plaats na de voorjaarsvakantie, tussen 6 en 17 maart 2017. Voor dit gesprek wordt een afspraak met u gemaakt door onze administratie.

Het inschrijfformulier kunt u vinden op de website van school www.marnixgymnasium.nl , via <Groep 8> in het keuzemenu rechtsboven en vervolgens onder <inschrijven> .

Bij aanmelding van een leerling waarvoor extra ondersteuning en/of speciale zorg nodig is, moet een afspraak gemaakt worden voor een oriënterend gesprek met mw. De Beer. Tijdens dit gesprek zal zij nader met uw zoon of dochter kennis maken en wordt  ook geïnventariseerd of de benodigde extra zorg en/of ondersteuning voor deze leerling door het Marnix Gymnasium kan worden geboden.

 

  1. Kennismakingsgesprek

In het kennismakingsgesprek willen we graag uw zoon of dochter alvast een beetje leren kennen. We spreken over zijn of haar belangstelling, over het advies dat door de basisschool is gegeven, schoolervaringen, hobby’s, etc. . . Natuurlijk hebben we het er ook over waarom uw zoon of dochter  graag naar het Marnix wil en hebben u en uw zoon of dochter gelegenheid vragen te stellen. Het gesprek duurt ongeveer 30 minuten.

We verzoeken u de volgende gegevens mee te nemen:

  1. Een volledig ingevuld adviesformulier met unieke aanmeldingscode conform de Rotterdamse Plaatsingswijzer. U krijgt dit van de basisschool.
  1. Een kopie van het paspoort of de identiteitskaart van de leerling.

Indien de leerling hierover nog niet beschikt kan tijdelijk één van de volgende documenten als bewijs van identiteit gelden:

–  een kopie van de brief van de belastingdienst met het BSN (burger-servicenummer) , óf

–  een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie,  óf

–  een kopie van het pasje van de zorgverzekering waarop het BSN vermeld staat.

 

  1. Inschrijven

U kunt uw zoon of dochter inschrijven op het Marnix Gymnasium door het adviesformulier met de unieke aanmeldingscode uiterlijk 16 maart in te leveren bij de administratie van onze school. Als u het al zeker weet kunt u dat natuurlijk ook al doen tijdens het kennismakingsgesprek.

 

  1. De toelating

Het basisschooladvies: het Marnix Gymnasium vraagt een expliciet VWO–advies; dit advies baseert de basisschool op de informatie uit het leerlingvolgsysteem van de groepen 6,7 en 8 en hun eigen observaties.

 

  1. De plaatsing

De toelatingscommissie stelt de plaatsing van de leerlingen vast. Dit besluit wordt uiterlijk dinsdag 21 maart 2017 meegedeeld aan de leerlingen en hun ouders.

Definitieve plaatsing geschiedt als de school over alle vereiste gegevens beschikt om de plaatsbaarheid van een leerling te kunnen vaststellen (zie punt 2).

De omvang van ons gebouw laat niet toe dat er meer dan 5 eerste klassen worden gevormd, dus kunnen wij voor het komende schooljaar maximaal 150 nieuwe leerlingen toelaten. Conform de richtlijnen in de Rotterdamse Plaatsingswijzer zal er een loting plaatsvinden wanneer het aantal plaatsbare leerlingen groter is dan het aantal beschikbare plaatsen.

Bij de plaatsing wil het Marnix Gymnasium voorrang geven aan leerlingen die al een broer of zus op school hebben op het moment van aanmelding en aan leerlingen die hebben deelgenomen aan de Talentenklas wanneer zij voldoen aan de criteria voor plaatsing.

 

  1. Tijdpad
Woensdag 18 januari en 1 februari 2017, 13.30-16.00 uur (opgeven via de website).
Open lesmiddagen voor nieuwe leerlingen.
Dinsdag 24 januari 2017, 20.00 – 22.00 uur.
Voorlichtingsavond voor ouders van nieuwe leerlingen.
Zaterdag 28 januari 2017, 9.00 tot 13.00 uur.
Open Huis voor ouders en leerlingen.
6 t/m 16 maart 2017
1e Aanmeldingsronde. Kennismakingsgesprekken met leerling en ouders op afspraak.
Maandag 20 maart 2017
Eventuele loting in geval van over-aanmelding.
Dinsdag 21 maart 2017
Bekendmaking van besluit over de toelating van leerlingen.
22 t/m 31 maart 2017
Wanneer er na de 1e aanmeldingsronde nog plaatsen beschikbaar zijn,  start een 2e aanmeldingsronde conform de richtlijnen in de Rotterdamse Plaatsingswijzer.
7 t/m 21 april 2017
Wanneer er na de 2e aanmeldingsronde nog plaatsen beschikbaar zijn,  start een 3e aanmeldingsronde conform de richtlijnen in de Rotterdamse Plaatsingswijzer.
Woensdag 28 juni 2017
Kennismakingsmiddag nieuwe leerlingen.