Welke vakken

Je weet al dat je op de middelbare school veel verschillende vakken krijgt, in verschillende lokalen. Maar welke vakken zijn dat dan? Hieronder vind je een overzicht van alle vakken.

Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Chinees

Op het gymnasium leer je veel moderne talen; daarmee bedoelen we de talen die nu nog gewoon gebruikt worden: Nederlands, Frans, Duits, Engels en Spaans. In de eerste klas beginnen we met Nederlands, Engels en Frans. Het vak Duits krijg je vanaf de tweede klas. Spaans en Chinees zijn extra talen die je  kunt kiezen. Als je erg goed bent in Engels en je wilt er nóg beter in worden, dan kun je ook Cambridge certificaten halen. Ook voor Duits, Frans en Spaans kun je internationaal erkende certificaten halen.

Klassieke taal en cultuur

Grieks en Latijn… wat moet je daar nou mee? Je verdiepen in de wereld van de Grieken en de Romeinen is een reis naar het beginpunt van onze beschaving. Wil je je echt kunnen inleven in deze mensen en in hun tijd, dan móet je hen in hun eigen taal lezen want dan begrijp je het pas echt. Je kennis van Latijn en Grieks kun je ook goed gebruiken bij het leren van de moderne talen Frans, Duits en Engels. In de eerste klas begin je met Latijn en na de kerstvakantie komt Grieks er bij. Naast het leren van de taal, leer je ook over het grootse verleden van de Grieken en Romeinen. De helden van vroeger komen tot leven in boeken, films, theater en kunst.

Exacte vakken

Formules, proeven, zoeken naar de verklaring van wat je om je heen ziet… Dat doe je bij de natuurwetenschappen. Dat betekent dus: laboratoriumjas aan, veiligheidsbril op, voorzichtig met die chemische stoffen! Of: eens bekijken hoe een druppel bloed er onder de microscoop uitziet. Of: uitrekenen hoe snel een televisie op de grond neerkomt als je hem van vier-hoog uit het raam gooit. In de eerste klas heb je wiskunde en biologie. Daar komt in de tweede klas natuurkunde bij, en in de derde klas scheikunde. En wil je je verdiepen in hoe je websites moet bouwen en hoe je kunt programmeren? Kies dan in de bovenbouw het vak Informatica.

Maatschappij & wereld

Hoe gaan wij om met de wereld om ons heen? Hoe staan wij in de samenleving en hoe gaat dat in andere landen, hoe ging dat in andere tijden? Vragen als deze komen aan de orde bij de vakken levensbeschouwing, geschiedenis, aardrijkskunde, economie en maatschappijleer. Bij levensbeschouwing bestuderen we religies, bij maatschappijleer gaat het bijvoorbeeld meer om politiek en samenleving. Bij geschiedenis leer je hoe men leefde en wat er gebeurde van de prehistorie tot de dag van vandaag – en bij aardrijkskunde zie je eigenlijk de geschiedenis van de aardbol zelf. Maar bij aardrijkskunde hoort ook sterrenkunde, milieu, volkenkunde en meer. Het vak economie krijg je vanaf klas 3: hier leer je eigenlijk wat de rol van ‘geld’ is in onze samenleving.

Expressieve vakken

Bij expressieve vakken leer je je persoonlijke ideeën en stijl vorm te geven, op welke manier dan ook. Bij de beeldende vakken kan dat zijn met tekenen of handvaardigheid. Bij muziek natuurlijk door naar muziek te luisteren én zelf muziek te maken. En bij lichamelijke opvoeding, oftewel gym, zijn we vooral lekker ‘fysiek’ bezig.

De vakken gaan verder dan alleen maar zingen, tekenen en sporten. Bij de beeldende vakken leer je ook wat over kunstgeschiedenis; bij lichamelijke opvoeding leer je veel nieuwe sporten en spelregels, maar je leert ook zelf een gymles voorbereiden.

In de bovenbouw kun je ook het Kunstvak kiezen. Hier leer je nog meer over kunst en wie het Kunstvak als eindexamenvak heeft, geeft in klas 6 een echte ‘kunstexpositie’ met eigen werk.

Techniek & Informatica

In de eerste klas krijg je ook het vak Techniek. Je leert wat techniek is en wat je ermee kunt; dat breng je in praktijk met gereedschappen. Informatica is een speciaal keuzevak in de bovenbouw. Daar leer je hoe computers en software in elkaar zitten en werken; je leert hoe computersystemen van bijvoorbeeld scholen en bedrijven functioneren en hoe je zelf creatief met computers kunt werken.

Verrijkingsprogramma

We houden rekening met je talenten. En we gaan voor het maximum, dus kun je kiezen uit verschillende verrijkingsmodules. Voor klas 1 betekent dit dat je bijzondere lessen krijgt zoals theater, dans, internationale oriëntatie, archeologie en Chinese taal en cultuur. In klas 2 en 3 kun je keuzemodules volgen zoals wereldgerechten koken, recht en maatschappij, graffiti en fotografie.  Dit programma wordt naast de gewone lessen aan alle leerlingen aangeboden, maar je kiest zelf welke module je wilt volgen.

De verrijkingsmodules geven weer een extra dimensie aan je Marnix-opleiding. Daarnaast kun je je met extra vakken nog beter voorbereiden op een vervolgopleiding aan de universiteit. Dat kan met versterkt talenonderwijs, waarbij je zo goed Engels leert dat je direct naar een Engelse universiteit of hogeschool kan. In de bovenbouw kun je ook al echt komen leren op de universiteit in enkele bijzondere (universiteits)programma’s.