Contact met ouders

We  nodigen ouders uit voor alle activiteiten, van muziekavond tot projectpresentaties. Ouders kunnen ook op school komen om over hun kinderen te praten. We werken immers samen aan de ontwikkeling en opvoeding van ‘onze’ kinderen. Via de website, het ouderportaal en per digitale post  houden we de ouders op de hoogte van actueel nieuws.

Contact met mentoren, docenten, afdelingsleiders, schoolleiding

Docenten en mentoren kunt u het gemakkelijkst bereikbaar via e-mail. Deze mailadressen vindt u op het ouderportaal en het leerlingenportaal. Voor dringende zaken kunt u telefonisch contact opnemen via het telefoonnummer van de school: 010 244 50 44.

Als u de afdelingsleiders of de schoolleiding wilt spreken kunt u een telefonische afspraak maken via het telefoonnummer van de school. Ook zijn zij via e-mail bereikbaar en ook deze mailadressen vindt u op het ouderportaal en het leerlingenportaal.

Afmelden en absentie

We gaan ervan uit dat leerlingen aanwezig zijn op lestijden, toetsen en afspraken. Wanneer een leerling om een geldige reden is verhinderd, moet dit tijdig aangevraagd of gemeld worden. download hier het verzuimbriefje en vul deze in..