Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is een vertegenwoordiging van ouders, leerlingen, docenten en onderwijsondersteunend personeel. De MR oefent controle uit op het beleid van de school en heeft de bevoegdheid om alle schoolzaken te bespreken. Daarbij heeft de MR ook advies- en instemmingsrecht.

De MR vergadert enkele malen per jaar over zaken als het schooljaarverslag, het boekenfonds, huisvesting, het schoolbudget en onderwijskundige ontwikkelingen. Eén of twee leden van de MR vertegenwoordigen de Marnix-MR in de gemeenschappelijke MR van CVO. Daar wordt over zaken gesproken die het schoolniveau overstijgen, zoals de CAO.

Voor het schooljaar 2016 -2017 zijn de leden van de MR:
Ouders
mw. A. van Aken
dhr. B.L.M. Zijlmans

Leerlingen
voorzitter senaat: Olaf Rhijnsburger
secretaris senaat: Lieve Snel

Personeel
mw. M. van Gasteren, secretaris
dhr. drs. C. Ehrhardt
dhr. drs. M. Schreuders
dhr. M. Burnet

Verslagen van de MR-vergaderingen worden gepubliceerd op het ouderportaal.