Projecten & Extra aanbod

Het Marnix Gymnasium biedt onderwijs op hoog niveau. Onze leerlingen zijn nieuwsgierig, ambitieus en willen graag inhoudelijk uitgedaagd worden. We vinden het dan ook belangrijk dat ze een brede en degelijke gymnasiumopleiding krijgen. Onze docenten zijn voor het grootste deel universitair geschoold en eerstegraads bevoegd. Zij bieden naast de gewone lessen extra stof waarin veel aandacht is voor de specifieke kenmerken van het gymnasiale onderwijs en de klassieke vorming.

Ruimte voor talentontwikkeling

In ieder leerjaar is er een grote hoeveelheid activiteiten en projecten. Een deel daarvan is gerelateerd aan het lesprogramma. We houden rekening met de talenten van leerlingen. Dit betekent dat we binnen en buiten de lessen mogelijkheden aanbieden die verder gaan dan het voorgeschreven curriculum. Hierdoor krijg je de kans om je eigen talenten maximaal te ontwikkelen. Bij het diploma ontvang je een testimonium, waarop de belangrijkste extra activiteiten en inspanningen die je hebt gedaan, worden vermeld.

Verrijking en verbreding

In de onderbouw krijgen leerlingen een programma met verrijkingsmodules op gebied van kunst, sport en cultuur. Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij je belangstelling, je motivatie en capaciteiten word je in de eerste klas getest. De uitkomst van de test geeft een beeld over je capaciteiten en je belangstelling en over de begeleiding, die het beste bij je past. Op basis daarvan wordt bekeken aan welke verbredingsprojecten je kan werken.

Europese talen, Chinees en certificaten

Op het Marnix leer je veel verschillende talen. En alle talen worden op een hoog niveau gegeven. Latijn en Grieks helpen je om de moderne talen te leren.  Voor Engels, Duits, Frans en Spaans kun je internationaal erkende certificaten halen. De docenten vertellen je er meer over. Ook kun je als extra taal Chinees leren.

Mens en Maatschappij

Bij aardrijkskunde, geschiedenis, economie en levensbeschouwing doe je veel kennis op over historische, religieuze, sociale, maatschappelijke en economische onderwerpen en ontwikkelingen. Het gaat daarbij niet alleen om het begrijpen ervan:  hoe zit het?,  maar ook om het waarderen en beoordelen daarvan: wat vind ik ervan en hoe kan ik mijn mening onderbouwen? Bij allerlei opdrachten leer je om je standpunt te presenteren en je mening te onderbouwen. Tegelijkertijd word je je steeds meer bewust van je eigen rol in de steeds internationaler wordende samenleving en hoe je daarin kunt functioneren.

Science

Ook bij de bètavakken word je uitgedaagd. Proeven en experimenten doen, lezingen, debatten, het reizend DNA-lab, deelname aan Olympiades: het  komt allemaal aan bod in ons bèta- programma. Zo maak je  kennis met de wetenschap.

Ook kun je in de bovenbouw alvast studeren aan de universiteit. Klik hier voor meer informatie.