tijden & toetsweken

50 minutenrooster 40 minutenrooster
08.30-09.20 1e les 08.30-09.10 1e les
09.20-10.10 2e les 09.10-09.50 2e les
10.10-10.25 eerste pauze 09.50-10.05 eerste pauze
10.30-11.20 3e les 10.10-10.50 3e les
11.20-12.10 4e les 10.50-11.30 4e les
12.10-12.30 tweede pauze 11.30-11.50 tweede pauze
12.35-13.25 5e les 11.55-12.35 5e les
13.25-14.15 6e les 12.35-13.15 6e les
14.15-14.25 derde pauze 13.15-13.25 derde pauze
14.30-15.20 7e les 13.30-14.10 7e les
15.20-16.10 8e les 14.10-14.50 8e les
16.10-17.00 9e les 14.50-15.30 9e les

 

We werken met een 50 minutenrooster.  Soms zijn er tijdelijke roosteraanpassingen vanwege bijzondere activiteiten; dan werken we met een 40-minutenrooster. Op de ELO kunnen leerlingen hun eigen rooster inzien.

Roosterwijzigingen – bijvoorbeeld door ziekte van een docent –  maken we zo snel mogelijk op de site bekend. Ook worden ze in de centrale hal van de school getoond.

Voor elke toetsweek wordt een toetsrooster gemaakt. Op dit rooster kan een leerling zien op welke dag en op welk tijdstip een toets afgenomen wordt. Als een leerling tijdens de toetsweek op één of meerdere dagen geoorloofd afwezig is, dan mag hij of zij een toets of toetsen inhalen. Deze inhaaltoetsen worden na een toetsweek afgenomen; het inhaalrooster wordt ook op de site geplaatst.

Voor de leerlingen van klas 4, 5 en 6 bestaat de mogelijkheid om onder voorwaarden PTA-toetsen te herkansen. De leerlingen moeten via de ELO van het Marnix opgeven welke PTA’s zij willen herkansen. Het herkansingsrooster wordt eveneens op de site geplaatst.

Leerlingen uit klas 6 moeten een profielwerkstuk (PWS) maken. Om een goede voortgang te garanderen worden er in het cursusjaar een vijftal besprekingen tussen leerlingen en begeleider(s) gepland. Hiervoor wordt een apart rooster gemaakt: het rooster pws-bespreking.

Voor leerlingen van klas 6 is er natuurlijk ook het rooster van het centraal schriftelijk eindexamen (CSE). Dit rooster (1e en 2e tijdvak) wordt ook geplaatst. Daarnaast zijn er voor de zesdeklasser links naar enkele voor het examen belangrijke sites.